ZAGOROFF дизайн

Дизайн - творчески процес, в който естетиката определя формата, а технологията съдържанието.

От английската дума design, замисъл, намерение, цел и от латинската designare - отмерване, набелязване. Дизайн, това е творчество, което цели определянето на формалните качества на промишлените изделия. Тези качества включват и външните очертания на изделията, но главното е заедно със структурните и функционални качества, да се превърне изделието в едно единно цяло, както от гледна точка на потребителя, така и от гледната точка на производителя. Дизайнът обхваща всички аспекти на обкръжаващата ни среда, която обуславя промишленото производство и нашето психофизиологично възприятие.

ПЕЧАТЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ
Печатните издания все още успешно конкурират съвременните медийни канали. Книги, вестници, списания, плакати - това е малка част от многообразните печатни форми.
Разбира се, освен добрият дизайн,
трябва и добро съдържание...
ГРАФИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ
Логото е основният елемент на корпоративната идентичност. Играе основна роля при първоначалното представяне на фирмата и дейноста. Фирмената визитка, бланка за кореспонденция, фактура, заедно с логото, оформят облика на фирмата.
"/>
ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН И ЕРГОНОМИЯ
По времето на социализма почти всичко беше с груб и остарял дизайн. Колите, техниката - правеха се с идеята да са здрави, като никой не обръщаше внимание на дизайна. Е, защо ли вече няма социализъм? Сега е различно, хубави дизайни, недобро изпълнение...
ФИЛМИ, CD, DVD ДИЗАЙН
На добрата визия й трябва съвсем малко, за да блесне и грабне вниманието. Оформянето на CD, DVD, кутия, както и добрият видео монтаж са най-важните елементи, след самата идея на видеото...
Анимацията и FX ефектите в днешно време не са лукс, а необходимост.
"/>
ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН
Конкуренцията на свободния пазар е жестока, огромно разнообразие от стоки. "Опаковката продава стоката", малко късно научената истина, стана факт и за нас. Етикет, опаковка, цвят, всичко трябва да е поднесено с една единствена цел, продукта да крещи: КУПИ МЕН!
WEB ДИЗАЙН И АНИМАЦИЯ
Интернет, кой може без него в този динамичен свят? Информационният демон расте с всяка секунда, информационните потоци преливат... Освен оптимизация, смислен текст, завладяващо съдържание, сега все повече се усеща необходимостта от добър дизайн.
"/>
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg